Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria (BRCT Călărași) lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de livrare apă plată (minim 4 bidoane de 19 litri/lună), servicii ce includ şi punerea la dispoziţie gratuit a unui dozator de apă rece şi apă caldă pentru o perioadă de 12 luni.

Prestarea serviciilor se va face lunar, la sediul Sucursalei din Ruse a BRCT Călărași, situat în orașul Ruse, Strada Rayko Daskalov, nr. 2, Bulgaria.

Prestatorul va avea obligaţia să efectueze igienizarea dozatorului de apă gratuit, pe întreaga durată a contractului.

Valoarea maximă estimată este de 7,5 leva/bidon, fără TVA.

Plata se va efectua cu OP în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea facturii fiscale sau numerar în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii fiscale.

Ofertele se depun până la data de 25.03.2022 ora 11:00 la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Contractul va fi semnat cu ofertantul care va depune oferta cu cel mai scăzut preţ şi corespunde cerinţelor din anunţ.

Регионалния офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България (РОТГС Кълъраш) лансира обява за услугa за доставка на минерална вода (най-малко 4 бидонa от 19 литра на месец), услуги, които включват и предоставянето на безплатен диспенсър за вода (студена и топла вода) за период от 12 месеца.

Услугите ще се извършват ежемесечно, в централата на русенския клон на РОТГС Кълъраш, намиращ се в Русе, ул. Райко Даскалов, нр. 2, България.

Доставчикът ще бъде задължен да извършва хигиенизация на безплатния диспенсър за вода за цялото времетраене на договора.

Максималната прогнозна стойност е 7,5 лева / бидон, без ДДС.

Плащането ще се извършва чрез платежно нареждане в рамките на 15 работни дни от получаване на фактуратa или в брой в рамките на 5 работни дни от получаване на фактурата.

Офертите се подават до 25.03.2022 г., 11:00 часа на електронните адреси: info@calarasicbc.ro и sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Договорът ще бъде подписан с участника, който представи офертата с най-ниската цена и съответства на изискванията на обявата.