Регионалният офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България публикува обявление за закупуване на услуги по организиране на кафе – пауза, включваща кафе, вода, чай и мляко по време на комуникационно събитие, тип „teambuilding”, което ще бъде организирано в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България. Комуникационното събитие, тип „teambuilding” ще се проведе във Велико Търново, в периода 28-30.03.2022, както следва:

  1. На дата 28.03.2022: 2 броя услуги за кафе – пауза;
  2. На дата 29.03.2022: 2 броя услуги за кафе – пауза;
  3. На дата 30.03.2022: 1 брой услуга за кафе – пауза;

Максималната сума за услугата по организиране на кафе – пауза е 3.50 лева/човек за една кафе-пауза, с включено ДДС.

Предоставянето на услугите по организирането на кафе-паузата ще се реализира в периода 28-30.03.2022, в конферентната зала на хотел „Парк Асеневци“ във Велико Търново.

Изпълнителят/Организаторът трябва да притежава всички разрешителни/удостоврения/сертификати, необходими за провеждането и организирането на такъв вид услуги на територията на хотел „Парк Асеневци“ във Велико Търново.

Офертите трябва да бъдат подадени до дата 23.03.2022, 13:00 часа на следните е-мейл адреси: info@calarasicbc.ro и sorin.dalimon@calarasicbc.ro .

Печеливша ще бъде офертата, която предлага най-ниска цена и отговаря напълно на изискванията от обявлението.

Плащането ще се извърши чрез платежно нареждане, в срок от 7 работни дни от датата на доставяне на услугите и получаване на фактура за тяхното извършване.

След обявяване на печелившата оферта, с избрания участник ще бъде подписан договор за предоставаяне на услуги по организиране на кафе – пауза по време на горе описаното събитие.

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de coffee break (cafea, apă, ceai și lapte) pentru evenimentul de comunicare organizat în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, eveniment ce va avea loc la Veliko Târnovo, Bulgaria, în perioada 28-30.03.2022, după cum urmează:

1. în data de 28.03.2022: 2 servicii de coffee break;

2. în data de 29.03.2022: 2 servicii de coffee break;

3. în data de 30.03.2022: 1 serviciu de coffee break.

Valoarea maximă pentru serviciile de coffee break este de 3,50 leva/persoană/serviciu, cu TVA inclus.

Prestarea serviciilor de coffee break se va face în perioada 28-30.03.2022, la Sala de conferințe a hotelului Park Asenevtsi, din Veliko Târnovo, Bulgaria.

Prestatorul va trebui să obțină toate avizele/acordurile/aprobările necesare prestării serviciilor în incinta hotelului Park Asenevtsi, din Veliko Târnovo.

Ofertele se depun până la data de 23.03.2022, ora 13:00, la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Oferta câștigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preț și va îndeplini cerințele din anunț.

Plata se va face prin OP, în termen de 7 zile lucrătoare de la prestarea serviciilor și primirea facturii fiscale.

În urma declarării ofertantului câștigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii de coffee break pentru evenimentul menționat mai sus.