În data de 18 martie 2015, la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) au avut loc ședința ordinară a Consiliului Director și cea a Adunării Generale conduse de domnul Liviu MUȘAT, preşedinte al Consiliului Director al BRCT Călărași.

Membrii Consiliului Director au aprobat decizii care vizează: semnarea Acordului Cadru privind implementarea Interreg V-A România – Bulgaria, raportul de activitate și financiar contabil al BRCT Călărași aferent anului 2014, organigrama și statul de funcții ale BRCT Călărași, regulamentul de organizare și funcționare al instituției precum și contractul colectiv de muncă la nivelul BRCT Călărași pentru perioada 2015.

Directorul executiv al BRCT Călărași, doamna Nicoleta MINCU, a prezentat membrilor Consiliului Director bilanțul activității desfășurate în anul 2014, pentru fiecare dintre structurile din cadrul Biroului.

Aprobarea conținutului Acordului Cadru privind implementarea Programului Interreg V-A România-Bulgaria a fost unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi, acesta stabilind cadrul de implementare a Programului, drepturile și obligațiile BRCT Călărași, respectiv delegarea de atribuții de către Autoritatea de Management către Secretariatul Comun, în scopul implementării Programului și responsabilitățile Unității de Control de Prim Nivel în ceea ce privește verificarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români în cadrul axelor prioritare 1-5 ale Programului.

Ordinea de zi a fost completată de prezentarea stadiului implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 precum și informații privind Programul Interreg V-A România-Bulgaria.

Programul Interreg V-A România-Bulgaria este unul dintre primele programe adoptate în România și Bulgaria, fiind aprobat de către Comisia Europeană în 12 februarie 2015. Acesta dispune de un buget total de 258 milioane euro (215 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională) fiind acum disponibil pentru 7 județe din România (Constanța, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași) și 8 districte din Bulgaria (Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich).

Aprobarea proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al BRCT Călărași pentru anul în curs a reprezentat principalul punct de pe agenda ședinței ordinare a Adunării Generale. Totodată, membrii Adunării Generale au desemnat prin vot Președintele și Vicepreședinții Consiliului Director al BRCT Călărași și au ales cenzorul BRCT Călărași.