VIZIUNEA BRCT Calarasi este sa devina o institutie europeana capabila sa mobilizeze potentialul si sa gestioneze competent resursele disponibile in vederea sustinerii si dezvoltarii durabile a zonei de granita dintre Romania si Bulgaria, pe baza parteneriatului dintre comunitatile romane si bulgare

OBIECTIVELE vizeaza in principal urmatoarele:
*promovarea cooperării intre regiunile, comunitatile si autoritatile situate de o parte si de alta a frontierelor Romania-Bulgaria, in rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea si implementarea unor strategii transfrontaliere si a unor proiecte care sa contribuie la dezvoltarea comunitatilor respective sub aspectul cresterii nivelului de trai si al dezvoltarii economice.
*promovarea bunei vecinatati, a stabilitatii sociale si progresului economic din regiunile de frontiera Romania-Bulgaria, prin finantarea unor proiecte cu beneficii vizibile pentru regiunile si comunitatile din regiuni.
*stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, transfrontaliere, inclusiv in cadrul euroregiunilor, precum si participarea regiunilor transfrontaliere la structurile si organizatiile europene care promoveaza dezvoltarea economico-sociala si institutionala, in scopul realizarii unor proiecte de interes comun, in conformitate cu acordurile internationale la care Romania este parte.
*
sprijinirea realizarii descentralizarii responsabilitatii, prin promovarea initiativelor locale, realizate in cadrul strategiilor locale.
*promovarea inovării, transferului tehnologic şi de know-how prin întărirea legăturii dintre mediul de afaceri şi cel ştiinţific/tehnologic/de cercetare;
*creşterea atractivităţii regiunilor de frontiera Romania-Bulgaria în vederea atragerii investiţiilor si derularea de activităţi specifice orientate spre creşterea volumului investiţiilor private.

BENEFICIARII programelor si proiectelor BRCT pot fi institutii publice si private (consilii locale si consilii judetene, societati comerciale, ONG-uri, institutii de invatamant si asociatii profesionale etc), din regiunea eligibila.