Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de catering (produse reci, produse calde, salate și desert) și coffee break (cafea și apă plată) pentru evenimentul „Întâlnire tematică cu beneficiarii lideri ai proiectelor finanțate în cadrul celui de-al treilea apel al Programului Interreg V-A România – Bulgaria”, eveniment ce va avea loc la Vratsa, Bulgaria, în data de 07.05.2019, începând cu ora 10:00.

Valoarea maximă estimată pentru servicii de catering este de 24,00 leva/persoană, cu TVA inclus.

Valoarea maximă pentru servicii de coffee break este de 2,00 leva/persoană, cu TVA inclus.

Prestarea serviciilor de catering și coffee break se va face în data de 07.05.2019, la Vratsa, Bulgaria.

Ofertele se depun până la data de 24.04.2019, ora 15:00, la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Oferta câștigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preț și va îndeplini cerințele din anunț.

Plata se va face prin OP, în termen de 7 zile lucrătoare de la prestarea serviciilor și primirea facturii fiscale.

În urma declarării ofertantului câștigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii de catering și coffee break pentru evenimentul menționat mai sus.

Регионалният офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България публикува обява за предоставяне на услуги за кетъринг (студени и топли ястия, салати и десерт) и кафе пауза (кафе и минерална вода) за събитието – „Тематична среща с водещи бенефициенти на проектите, финансирани в рамките на третата покана на Програмата Интеррег V-A Румъния-България“, събитие, което ще се проведе във Враца, България, на 07.05.2019 г, с начален час 10:00 часа.

Максималната прогнозна стойност за услугата кетъринг е 24,00 лева/човек плюс ДДС.

Максималната прогнозна стойност за услугата кафе пауза е 2,00 лева/човек плюс ДДС.

Предоставянето на услугите за кетъринг и кафе пауза ще бъде осигурена на 07.05.2019 г. във Враца, България.

Офертите трябва да бъдат подадени до 24.04.2019 г., 15:00 часа на следните e-mail адреси: info@calarasicbc.ro и sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Печеливша ще е офертата, която ще има най-малка цена и която ще отговаря на изискванията от обявата.

Плащането ще се извърши с платежно нареждане, в срок от 7 работни дни от изпълнението на услугата и получаването на данъчната фактура.

След определянето на участника, спечелил търга, със същия ще бъде подписан договор за предоставяне на услуги за кетъринг и кафе пауза за гореспоменатото събитие.