Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria (BRCT Călărași) lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de interpretariat din limba bulgară în limba română și din limba română în limba bulgară, pentru evenimentul “Întâlnire tematică pentru beneficiarii lideri ai proiectelor finanțate în cadrul celui de-al treilea apel al Programului Interreg V-A România – Bulgaria”, ce va avea loc în data de 18 aprilie 2019, Călărași.

Prestarea serviciilor de interpretariat se va face în data de 18 aprilie 2019, la sediul BRCT Călărași, situat în orașul Călărași, zona Chiciu, județul Călărași.

Valoarea maximă estimativă este de 2.400 RON, fără TVA.
Plata se va face cu OP în termen de 7 zile lucrătoare de la prestarea serviciilor și primirea facturii fiscale.

Ofertele se depun până la data de 17.04.2019 ora 12:00 la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

În urma declarării ofertantului câștigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii de interpretariat pentru evenimentul menționat mai sus.