Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România-Bulgaria (BRCT Călăraşi) organizează un proces de selecţie în vederea ocupării a 6 posturi vacante de expert din cadrul Direcției Dezovoltare Programare, după cum urmează:
a) Expert (studii superioare) – 2 posturi;
b) Expert (studii superioare-profil economic) – 2 posturi;
c) Expert (studii superioare-profil tehnic) – 2 posturi.

Pentru a descărca regulamentul și anunţul aferent procesului de selecţie pentru ocuparea a 6 posturi vacante din cadrul Direcției Dezvoltare Programare, accesaţi următoarele link-uri:

I. Anunt expert (studii superioare);
II. Anunt expert (studii superioare-profil economic);
III. Anunt expert (studii superioare-profil tehnic);
IV. Regulamentul.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în temeiul art. 29 din cadrul Legii 53/2003 (Codul Muncii) republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – descarcă)