Astăzi, 16 septembrie 2020, în cadrul celei de a doua întâlniri a Grupului comun de programare pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2021-2027, organizat online, s-a decis prin consens, menținerea structurilor actuale ale Programului, ținând seama de rezultatele obținute și de experiența dobândită.
Astfel, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași îşi păstrează rolul de Secretariat Comun, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, pe cel de Autoritate de Management, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria pe cel de Autoritate Națională. Cele trei organizații vor continua buna colaborare de până acum, contribuind în mod pozitiv la dezvoltarea sustenabilă a regiunii spre beneficiul celor două state partenere.

Totodată, s-a decis selecția obiectivelor de politică ce urmează a fi finanțate în cadrul următorului Program, respectiv OP3 – O Europă mai conectată și OP5 – O Europă mai aproape de cetățeni.