România – Bulgaria”, eveniment ce va avea loc la Montana, Bulgaria, în data de 18.11.2019.
Valoarea maximă estimată pentru servicii de catering este de 17,50 leva/persoană, cu TVA inclus.
Valoarea maximă pentru servicii de coffee break este de 2,50 leva/persoană, cu TVA inclus.
Prestarea serviciilor de catering și coffee break se va face în data de 18.11.2019, la Montana, Bulgaria.
Ofertele se depun până la data de 13.11.2019, ora 14:00, la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și alina.caldararu@calarasicbc.ro.
Oferta câștigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preț și va îndeplini cerințele din anunț.
Plata se va face prin OP, în termen de 7 zile lucrătoare de la prestarea serviciilor și primirea facturii fiscale.
În urma declarării ofertantului câștigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii de catering și coffee break pentru evenimentul menționat mai sus.

Регионалният офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България публикува обява за предоставяне на услуги за кетъринг (студени и топли ястия, салати и десерт) и кафе пауза (кафе и минерална вода) за събитието – „Тематична среща за бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България, събитие, което ще се проведе в Монтана, България, на 18.11.2019 г.
Максималната прогнозна стойност за услугата кетъринг е 17,50 лева/човек с включено ДДС.
Максималната прогнозна стойност за услугата кафе пауза е 2,50 лева/човек с включено ДДС.
Предоставянето на услугите за кетъринг и кафе пауза да бъде осигурено на 18.11.2019 г. в Монтана, България.
Офертите трябва да бъдат подадени до 13.11.2019 г., 14:00 часа на следните e-mail адреси: info@calarasicbc.ro и alina.caldararu@calarasicbc.ro.
Печеливша ще е офертата, която ще има най-ниска цена и която ще отговаря на изискванията от обявата.
Плащането ще се извърши чрез платежно нареждане, в рамките на 7 работни дни от предоставянето на услугите и получаването на фактура.
След определяне на печелившия участник, със същия ще бъде подписан договор за предоставяне на услуги за кетъринг и кафе пауза за гореспоменатото събитие.