Договориране на услуги тип кетъринг и кафе пауза

Регионалният офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България публикува обява за предоставяне на кетъринг услуги (студени и топли ястия, десерт) и кафе пауза (кафе и вода) за събитието, посветено на представянето на различни аспекти по отношение на третата покана за проекти, Приоритет 3 – Образован регион, в контекста на Програма Interreg VI-A Румъния – България, събитие, което ще се проведе в Плевен, България, на 03.07.2024 г. за 15 човека. Броят на хората може да се променя, цената на човек остава непроменена.

 Максималната прогнозна стойност за кетъринг услуги е 25.00 лв./човек с ДДС.

Максималната стойност на услугите за кафе пауза е 4.50 лв./човек с ДДС.

Кетъринг услугите и кафе паузите ще бъдат предоставени на 03.07.2024 г. в Плевен, България.

Офертите трябва да бъдат изпратени до 28.06.2024 г., до 12:00 часа, на следните имейл адреси: info@calarasicbc.ro и alina.caldararu@calarasicbc.ro.

Печеливша ще е офертата, която ще има най-ниска цена и която ще отговаря на изискванията от обявата.

Плащането ще се извърши чрез платежно нареждане, в рамките на 7 работни дни от предоставянето на услугите и получаването на фактура.

След определяне на участника, спечелил търга, със същия ще бъде подписан договор за предоставяне на услуги за кетъринг и кафе пауза за гореспоменатото събитие.

Achizitie servicii de catering și coffee break

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de catering (produse reci, produse calde,desert și apă) și coffee break (cafea și apă) pentru evenimentul dedicat prezentării diferitelor aspecte privind cel de-al treilea apel de proiecte, Prioritatea 3 – O regiune educată, în contextul Programului Interreg VI-A România – Bulgaria, eveniment ce va avea loc la Pleven, Bulgaria, în data de 03.07.2024 pentru un număr de 15 de persoane. Numărul de persoane se poate modifica, prețul per persoană rămâne neschimbat.

Valoarea maximă estimată pentru servicii de catering este de 25,00 leva/persoană, cu TVA inclus.

Valoarea maximă pentru servicii de coffee break este de 4,50 leva/persoană, cu TVA inclus.

Prestarea serviciilor de catering și coffee break se va face în data de 03.07.2024, la Pleven, Bulgaria.

Ofertele se depun până la data de 28.06.2024, ora 12:00, la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și alina.caldararu@calarasicbc.ro.

Oferta câștigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preț și va îndeplini cerințele din anunț.

Plata se va face prin OP, în termen de 7 zile lucrătoare de la prestarea serviciilor și primirea facturii fiscale. În urma declarării ofertantului câștigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii de catering și coffee break pentru evenimentul menționat mai sus.