Vineri, 8 decembrie a.c., la sediul Biroului Regional pentru Cooperare transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria, a avut loc ședința Consiliului Director condusă de dl Liviu MUȘAT, Director General al Agenției de Dezvoltare Sud Muntenia, în calitate de Președinte al Consiliului Director. Au mai fost prezenți dl Marius VĂRGATU, Director General Adjunct al Agenției de Dezvoltare Regională Sud Vest și dna Luiza ȚIGĂNUȘ, Șef Serviciu implementare proiecte, Agenția De Dezvoltare Regională Sud Est.
Proiectele de decizie aflate pe ordinea de zi spre aprobare au avut în vedere activitatea Biroului Regional pentru Cooperare transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria, în lumina Programului Interreg VI-A România-Bulgaria, fiind aprobate favorabil: noua organigramă, alături de statul de funcții al instituției precum și Regulamentul de organizare și funcționare al BRCT Călărași.
Deasemenea, în aceeași zi a avut loc o ședință ordinară a Adunării Generale a BRCT Călărași în cadrul căreia au fost aprobate hotărârile privind Bugetul de venituri și cheltuieli al BRCT Călărași.
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria este un organism neguvernamental, nonprofit, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale și al cooperării transfrontaliere. BRCT Călăraşi reprezintă rezultatul asocierii Agenţiilor de Dezvoltare Regională care au în componenţa lor judeţe situate în zona de graniţă comună România-Bulgaria, membrii fondatori ai asociaţiei fiind: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.
Mulțumim pentru sprijinul necontenit acordat și dorim să urăm tuturor Crăciun fericit!