3 posturi vacante de experți evaluare

Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria are 3 oportunități de angajare. Aceasta este o oportunitate captivantă de a vă alătura unei echipe internaționale care lucrează în domeniul dezvoltării teritoriale și regionale.

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria caută să angajeze experți pentru a-și completa echipa, după cum urmează:

a)Experți evaluare – 3 posturi vacante cu fracțiune de normă, după cum urmează:

I   1 post – Inginer construcții, ce au codul: EEIC;

II  1 post – Specialist mediu și ecologie, ce are codul: EEM;

III 1 post – Inginer IT, sisteme geo-informatice, ce are codul: EEIT;

PROCEDURA DE APLICARE

Aplicația trebuie să includă următoarele documente scanate:

  1. Un Curriculum Vitae detaliat – Format EUROPASS.
  2. O scrisoare de intenție, nu mai mult de o pagină.
  3. Copii ale documentelor suport relevante privind studiile și experiența relevantă menționate în CV (diplome, certificate, scrisori de recomandare, certificate privind îndeplinirea în prealabil a unor activităti/contracte, daca este cazul, etc.);
  4. Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese (Anexa 4 la Regulamentul de organizare si desfasurare a procesului de selecție)

Curriculum Vitae trebuie să includă următoarele referințe:

  1. Codul postului vacant pentru care aplică (și anume EEIC/EEM/EEIT);
  2. Adresa de e-mail pentru comunicarea rezultatelor procesului de selecție.

În baza aplicației depuse, comisia de selecție va selecta aplicațiile care îndeplinesc condițiile procesului de selecție care au fost stabilite în cadrul anexei 2 a regulamentului procesului de selecție. Cel târziu pe parcursul zilei de 7 noiembrie 2023, candidații din cadrul listei scurte, ce au fost “acceptați” să participe la interviu, vor fi informați prin intermediul adresei de e-mail consemnată în aplicație, cu privire rezultatul primei etape și vor fi invitați la interviu.

Atenţie!!! În cadrul interviului cunoștințele și abilitățile candidaților vor fi evaluate (pe baza bibliografiei procesului de selecție), interviu care va fi organizat în data de 09 noiembrie 2023.

Lista scurtă a candidaților „acceptați” va fi postată pe www.interregrobg.eu și pe www.calarasicbc.ro cel târziu pe parcursul zilei de 7 noirmbrie 2023.

DEPUNEREA APLICAȚIILOR

Aplicația trebuie trimisă prin e-mail la adresa hr@calarasicbc.ro, în conformitate cu procedura de aplicare menționată mai sus.

Doar aplicațiile depuse în termenul limită vor fi luate în considerare.

Datele candidaților vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea 53/2003 (Codul muncii), republicată și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – descărcare) și cu respectarea prevederilor Legii române cu nr. 182/2002.

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE AL APLICAȚIILOR

6 noiembrie 2023, ora 1600.

Doar aplicațiile depuse înainte de termenul limită al acestui anunț vor fi eligibile pentru a fi luate în considerare!

INTERVIUL

Interviurile la care vor participa candidații acceptați ca urmare a desfășurării primei etape, vor avea loc în data de 9 noiembrie, la sediul nostru, zona Chiciu, județul Călărași (vă rugăm să verificați harta atașată).

123

Harta locatiei SC/BRCT Călărași

CONDIȚII DE ANGAJARE

Posturile ocupate vor fi contractate de către Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granita România – Bulgaria.

Posturile vacante sunt cu fracțiune de normă și activitatea se va desfășura în regim de telemuncă, în conformitate legislația din România.

DURATA CONTRACTULUI

Candidatul acceptat ar trebui să confirme disponibilitatea cât mai curând posibil.

Candidatul acceptat va fi angajat de BRCT Călărași pe o perioadă determinată de 2 luni, cu posibilitatea prelungirii duratei în funcție de necesitatea identificată la nivelul biroului.

Detaliile referitoare la condițiile procesului de selecție și la bibliografie sunt disponibile pewww.interregrobg.eu, accesând linkurile de mai jos:

* Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de selecție

* Bibliografia procesului de selecție

CONTACT

Pentru detalii legate de conditiile procesului de selecție, bibliografia, mai multe detalii despre CONDITIILE DE ANGAJARE, etc.: BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTIERA CALARASI PENTRU GRANIȚA ROMÂNIA – BULGARIA, domnul Petrus Alexandru CIOCARLAN – Biroul RU.

Telefon: +40 242 313.091, sau la adresa de e-mail hr@calarasicbc.ro