Biroul Regional de Cooperare Tranfrontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de catering (produse reci, produse calde, salate și desert) și coffee break (cafea și apă) pentru evenimentul „Întâlnire dintre reprezentanții Autorității de Management, Autorității Naționale, BRCT Călărași/SC și beneficiarii proiectului ROBG-1”, eveniment ce va avea loc la Ruse, Bulgaria, în data de 24.10.2019.
Valoarea maximă estimată pentru servicii de catering este de 22,00 leva/persoană, cu TVA inclus.
Valoarea maximă pentru servicii de coffee break este de 3,00 leva/persoană, cu TVA inclus.
Prestarea serviciilor de catering și coffee break se va face în data de 24.10.2019, la Ruse, Bulgaria.
Ofertele se depun până la data de 10.10.2019, ora 16:00, la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și alina.caldararu@calarasicbc.ro.
Oferta câștigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preț și va îndeplini cerințele din anunț.
Plata se va face prin OP, în termen de 7 zile lucrătoare de la prestarea serviciilor și primirea facturii fiscale.
În urma declarării ofertantului câștigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii de catering și coffee break pentru evenimentul menționat mai sus.

Регионалният офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България публикува обява за предоставяне на услуги за кетъринг (студени и топли ястия, салати и десерт) и кафе пауза (кафе и минерална вода) за събитието – „Среща между представители на Управляващия Орган, Националния Орган, РОТГС Кълъраш/СС и бенефициентите на проект ROBG-1, събитие, което ще се проведе в Русе, България, на 24.10.2019 г.
Максималната прогнозна стойност за услугата кетъринг е 22,00 лева/човек с включено ДДС.
Максималната прогнозна стойност за услугата кафе пауза е 3,00 лева/човек с включено ДДС.
Предоставянето на услугите за кетъринг и кафе пауза да бъде осигурено на 24.10.2019 г. в Русе, България.
Офертите трябва да бъдат подадени до 10.10.2019 г., 16:00 часа на следните e-mail адреси: info@calarasicbc.ro и alina.caldararu@calarasicbc.ro.
Печеливша ще е офертата, която ще има най-ниска цена и която ще отговаря на изискванията от обявата.
Плащането ще се извърши чрез платежно нареждане, в рамките на 7 работни дни от предоставянето на услугите и получаването на фактура.
След определяне на участника, спечелил търга, със същия ще бъде подписан договор за предоставяне на услуги за кетъринг и кафе пауза за гореспоменатото събитие.