The Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania-Bulgaria border would like to publish press material (together with a photo) in local newspaper from district Silistra with the dimension of the material – 300 colon millimeters or ¼ of the page, maximum estimated value – 250 leva including VAT. The material must be published on color inner page. Deadline for submitting of offers – 09.05.2019, until 11.00 AM, which shall be submitted on the e-mail addresses: sorin.dalimon@calarasicbc.ro and info@calarasicbc.ro.

Публикуване на печатен материал в местен вестник от област Силистра, България

Регионалният офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България би желал да публикува печатен материал (заедно със снимка) в местен вестник от област Силистра с размерите на материала – 300 колонмилиметра или ¼ от страницата, максимална предвидена стойност – 250 лева с включено ДДС. Материалът трябва да бъде публикуван на цветна вътрешна страница. Срок за представяне на оферти – 09.05.2019, до 11.00 часа, които да бъдат изпратени на и-мейл адресите: sorin.dalimon@calarasicbc.ro и info@calarasicbc.ro.