Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de monitorizare a materialelor jurnalistice apărute în mass media centrală, locală și mediul online din Bulgaria, monitorizare automată, în timp real, ce face referire la domeniul urmărit de Beneficiar, definit prin cuvinte – cheie.

Prestarea serviciilor se va concretiza într-un raport de monitorizare ce conține lista cu toate știrile procesate automat pe baza cuvintelor – cheie. Raportul conține: titlul știrii, conținutul, data apariției și un link la pagina sursă. La sfârșitul fișierului este afișată perioada monitorizată, numărul de ziare și numărul de știri găsite în ziua respectivă.

Rapoartele de monitorizare întocmite de Prestator pot fi vizualizate prin e-mail, transmis zilnic către Beneficiar, până la orele 17:00, la adresele de e-mail furnizate de Beneficiar și prin autentificarea pe pagina Prestatorului, prin introducerea numelui de utilizator și a parolei – acces permanent.

Tema de interes și cuvintele – cheie vor fi furnizate de Beneficiar la semnarea contractului și vor fi parte integrantă a acestuia.

Durata contractului este de la 01.05.2019 până la 31.12.2020.

Costul estimativ maxim lunar este de 680 leva, fără TVA.

Ofertele se depun până la data de 12.04.2019, ora 10:00, la adresele de e-mail info@calarasicbc.ro și sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Oferta câștigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preț și va îndeplini cerințele din anunț.

Регионалният офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България публикува обява за сключване на договор за услуги за мониторизиране на журналистически материали, публикувани в централни и местни източници за масово осведомяване, както и в онлайн медиите в България, автоматично мониторизиране в реално време, което се отнася за областта, посочена от бенефициента, определена чрез ключови думи.

Предоставянето на услугите ще се осъществява чрез доклад за мониторизиране, който ще съдържа списъка на всички новини, обработени автоматично въз основа на ключовите думи. Докладът ще съдържа: заглавие на новини, съдържание, дата на поява и линк към страницата източник. В края на файла да се показва периодът на наблюдение, броят на вестниците и броят на новините, намерени в съответния ден.

Докладите за мониторизиране, изготвени от Доставчика, могат да бъдат изпращани по електронна поща ежедневно от Възложителя, до 17:00 часа, на електронните пощи, предоставени от бенефициента и чрез влизане на сайта на Доставчика след въвеждане на потребителско име и парола – постоянен достъп.

Темата, която представлява интерес, и ключовите думи ще бъдат предоставени от Бенефициента при подписване на договора и ще бъдат неразделна част от него.

Срокът на договора е от 01.05.2019 до 31.12.2020.

Максималната месечна цена е 680 лв. без ДДС.

Офертите се подават до 12.04.2019, 10:00 часа, на и-мейл адресите: info@calarasicbc.ro и sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Печелившата оферта ще бъде тази, която ще има най-ниската цена и ще отговаря на изискванията на обявлението.