Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de traducere, pentru traducerea unor documente din limba bulgară în limbile română/engleză și din limbile română/engleză în limba bulgară, ce conțin 100 pagini estimate pentru anul 2019. Documentele vor fi traduse de un traducător autorizat.
Valoarea maximă estimată pe pagina tradusă este de 10 euro fără TVA. O pagină este reprezentată de 2.000 de caractere cu spații, folosind opțiunea WordCount din Microsoft Word.
Prestarea serviciilor se va face în termen de 7 zile de la primirea comenzii sau comenzilor și a documentului sau documentelor de tradus.
Plata se va face în termen de 10 zile de la prestarea serviciilor și primirea facturii fiscale.
Ofertele se depun până la data de 22.02.2019 ora 11:00 la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și sorin.dalimon@calarasicbc.ro.
Oferta câștigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preț și va îndeplinii cerințele din anunț.
În urma declarării ofertantului câștigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii de traducere.