The Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania-Bulgaria border would like to publish a press material (together with a photo) in local newspaper from district Pleven with the dimension of the material – 300 colon millimeters or ¼ of the page. The material must be published on color page. Deadline for submitting of offers – 18.09.2018, which shall be submitted on the e-mail address: info@calarasicbc.ro.

Публикуване на печатен материал в местен вестник от област Плевен, България

Регионалният офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България би желал да публикува печатен материал (заедно със снимка) в местен вестник от област Плевен с размерите на материала – 300 колонмилиметра или ¼ от страницата. Материалът трябва да бъде публикуван на цветна страница. Срок за представяне на оферти – 18.09.2018, които да бъдат изпратени на и-мейл адрес: info@calarasicbc.ro.