Регионален офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България (РОТГС Кълъраш) публикува обява за закупуване на лабораторни услуги за реализиране на необходимите измервания за определяне количеството, чакъл вложено при изпълнение на строителните работи за следния инвестиционен обект, финансиран от Програмата Интеррег V – A Румъния – България:

“Реабилитиране на общински път ПВН 3123 – / III – 304, Трънчовица – Новачене / Бацова махала – общински граници (Никопол – Плевен) – Славяново / ПВН 2145/” разположен в област Плевен, община Никопол, България.

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria (BRCT Călărași), lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de laborator pentru realizarea determinărilor necesare în vederea stabilirii cantității de piatră spartă pusă în operă în cadrul lucrărilor de execuție realizate pentru următorul obiectiv de investiție, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria:

“Reabilitarea drumului municipal  PVN 3123 – / III – 304, Tranchovitsa – Novachene / – Batsova Mahala – limita municipalității (Nikopol – Pleven) – Slavianovo / PVN 2145/” localizat în Districtul Pleven, Municipalitatea Nikopol, Bulgaria.

Изтеглете документи тук./Descarcati documentele aici.