Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România-Bulgaria (BRCT Călăraşi) organizează un proces de selecţie în vederea ocupării a 3 posturi vacante de expert, după cum urmează:
a) Expert (Directia Dezvoltare Programare) – 2 posturi;
b) Expert (Birou Resurse Umane) – 1 post;

Pentru a descărca regulamentul și anunţurile aferente procesului de selecţie pentru ocuparea a 3 posturi vacante din cadrul BRCT Călărași, accesaţi următoarele link-uri:

  1. Anunt expert (Directia Dezvoltare Programare);
  2. Anunt expert (Birou Resurse Umane)
  3. Bibliografie (expert-Birou Resurse Umane)
  4. Regulamentul.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în temeiul art. 29 din cadrul Legii 53/2003 (Codul Muncii) republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – descarcă)