Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) în calitate de Secretariat Comun (SC) pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria a organizat o serie de evenimente în sprijinul beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul programului în vederea prezentării regulilor de implementare dar și a altor aspecte, în conformitate cu nevoile identificate pe parcursul implementării proiectelor.
Astfel, în perioada 18-19 noiembrie 2019 la Montana, Bulgaria și Giurgiu, România, au fost organizate două întâlniri tematice pentru beneficiari, în cadrul cărora au fost discutate aspecte importante privind raportarea progresului proiectelor, procedurile aferente modificărilor contractuale precum și alte aspecte legate de implementarea proiectelor.