a) Expert (Serviciul Asistență Tehnică) – 3 posturi;

b) Expert (Serviciul Dezvoltare Programare) – 1 post;

c) Economist (Serviciul Financiar Contabilitate) – 1 post;

d) Expert (Birou Achiziţii Publice) – 1 post.

Pentru a descărca regulamentul, bibliografia sau anunţurile aferente procesului de selecţie pentru ocuparea a 6 posturi vacante din cadrul BRCT Călăraşi, accesaţi următoarele link-uri:

I. Anunt Expert (Serviciul Asistență Tehnică);

II. Anunt Expert (Serviciul Dezvoltare Programare);

III. Anunț Economist (Serviciul Financiar Contabilitate)

IV. Anunț Expert (Birou Achiziţii Publice)

V. Bibliografie

VI. Regulamentul.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în temeiul art. 29 din cadrul Legii 53/2003 (Codul Muncii) republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – descarcă)