a) Expert (Direcția Dezvoltare programare) – 6 posturi;
b) Economist (Serviciul Financiar Contabilitate) – 2 posturi;
c) Expert (Birou Achiziţii Publice) – 2 posturi.

Pentru a descărca regulamentul, bibliografia sau anunţurile aferente procesului de selecţie pentru ocuparea a 10 posturi vacante din cadrul BRCT Călăraşi, accesaţi următoarele link-uri:

  1. Anunt Expert (Direcția Dezvoltare programare)
  2. Anunț Economist (Serviciul Financiar Contabilitate)
  3. Anunț Expert (Birou Achiziţii Publice)
  4. Bibliografie
  5. Regulamentul

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în temeiul art. 29 din cadrul Legii 53/2003 (Codul Muncii) republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – descarcă)