Valoarea maximă estimativă este de 220 leva, inclusiv TVA.
Plata se va face cu OP în termen de 7 zile lucrătoare de la prestarea serviciilor și primirea facturii fiscale.
Ofertele se depun până la data de 18.09.2019 ora 15:30 la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și alina.caldararu@calarasicbc.ro.

Регионалният Офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България (РОТГС Кълъраш) публикува обява за закупуване на услуги за публикуване на журналистически материал с размери 220 см², черно-бял, на вътрешна страница в местен вестник във Видин. Журналистическият материал ще бъде изпратен по електронна поща.
Максимална предвидена стойност – 220 лева с включено ДДС.
Плащането ще се извърши с платежно нареждане в рамките на 7 работни дни от предоставянето на услугите и получаването на данъчната фактура.
Офертите се подават до 18.09.2019 г., 15:30 часа на електронните адреси: info@calarasicbc.ro и alina.caldararu@calarasicbc.ro.