privind prelungirea termenelor aferente proceselor de recrutare/selecție ce sunt în desfășurare în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria

În acest moment în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) sunt în desfășurare două procese de recrutare, după cum urmează:

  1. Procesul de recrutare nr.  14/02.03.2020, ce a fost lansat în vederea ocupării a 3 posturi vacante de controlor din cadrul Direcției Control de Prim Nivel (termen inițial de depunere al aplicațiilor – 03.04.2020, ora 1400)
  2. Procesul de recrutare  nr. 15/03.03.2020, ce a fost lansat in vederea ocupării a 5 posturi vacante din cadrul Directiei Generale Secretariate Comune (termen inițial de depunere al aplicațiilor – 25.03.2020, ora 1600)

             Având în vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului (SARS-CoV-2), recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Sănătății, formulate în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus, precum și Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, BRCT Călărași prelungește termenele de depunere/transmitere a aplicațiilor aferente proceselor de recrutare menționate anterior, pe perioada  în care a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României. Astfel, în termen de o zi lucrătoare de la încetarea stării de urgență, se va stabili și se va publica pe website-urile https://www.interregrobg.eu/ro/ și http://www.calarasicbc.ro/, noul termen de depunere/transmitere a aplicațiilor aferente proceselor de recrutare.

             De asemenea, vă informăm, că atât aplicațiile depuse până în acest moment  cât și cele ce se vor depune pe parcursul stării de urgență, vor fi luate în considerare în cadrul proceselor de recrutare.

             Prezentul anunt va fi publicat pe website-urile https://www.interregrobg.eu/ro/ și http://www.calarasicbc.ro/.

Announcement

Regarding the deadlines extension for the recruitment processes/selection processes that are in progress within Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania – Bulgaria border

             At this point within Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania – Bulgaria border (CBC ROC Calarasi) are in progress two recruitment processes, as follows:

  1. Recruitment process no.  14/02.03.2020 that was launched in order to fill in 3 first level controller vacant positions within First Level Control Department (applications initially deadline – 03.04.2020, hour 1400);
  2. Recruitment process no.  15/03.03.2020 that was launched in order to fill in 5 vacancies within Joint Secretariats General Department (applications initially deadline – 25.03.2020, hour 1600).

             Given the epidemiological situation caused by the spread of coronavirus (SARS-CoV-2), the Ministry of Labour and Social Protection and the Ministry of Health recommendations made in order to prevent the spread of coronavirus infection, as well as Decree no. 195/16.03.2020 regarding the establishment of the state of emergency on the Romanian territory, CBC RO Calarasi will extends the deadlines of submission/transmission of the applications related to the recruitment processes previously mentioned, during the hole period in which the state of emergency was established on the Romanian territory. Thus, within one working day after the cessation of the state of emergency, will be established the new  deadlines of submission/transmission of the applications related to the recruitment processes.

             Also, we inform you that both the applications submitted so far and those that will be submitted during the state of emergency will be taken into account within the recruitment processes.