Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de traducere, pentru traducerea unor documente din limba bulgară în limbile română/engleză şi din limbile română/engleză în limba bulgară, ce conţin 600 de pagini estimate pentru perioada 01.01.2021-31.03.2022. Documentele vor fi traduse de un traducător autorizat.
Valoarea maximă estimată pe pagina tradusă este de 9,5 euro, fără TVA. O pagină este reprezentată de 2000 de caractere cu spaţii, folosind opțiunea WordCount din Microsoft Word.
Prețul conține și costurile cu printarea traducerilor în 2 sau 3 exemplare și taxele de livrare. Livrarea se va face la sediul BRCT Călărași, Zona Chiciu, Călărași, parte din clădirea principală a imobilului reprezentând sediul Serviciului Public Transport Fluvial de Mărfuri şi Călători la P.C.T.F. Călăraşi (România)-Silistra (Bulgaria), jud.Călăraşi.

Prestarea serviciilor se va efectua în termen de 7 zile de la primirea comenzii și a documentului sau documentelor de tradus. Plata se va efectua în termen de 10 zile de la prestarea serviciilor și primirea facturii fiscale.

Ofertele se depun până la data de 18.12.2020, ora 11:00 la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și alina.caldararu@calarasicbc.ro.
Oferta câştigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preţ şi va îndeplini cerinţele din anunţ. În urma declarării ofertantului câştigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii de traducere.

Регионалния Офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България обявява съобщение за извършване на преводачески услуги, за превод на документи от български на румънски / английски език и от румънски / английски на български език, съдържащ около 600 страници за период 01.01.2021-31.03.2022. Документите трябва да бъдат преведени от оторизиран преводач.
Максималната прогнозна стойност на преведена страница е 9,5 евро, без ДДС. Една страница съдържа 2000 знака с интервали, като се използва опцията WordCount в Microsoft Word.
Цената включва и разходите за отпечатване на преводите в 2 или 3 екземпляра и таксите за доставка. Доставката ще се извърши в офиса на РОТГС Кълъраш, зона Кичу, Кълъраш, част от основната сграда, на сградата, представляваща седалището на Публичния Речен Транспорт на Стоки и Пътници в П.Р.Т.Ф. Кълъраш (Румъния) -Силистра (България), Окръг Кълъраш.

Услугите ще бъдат извършени в рамките на 7 дни от получаването на поръчката и документа или документите, които трябва да бъдат преведени. Плащането ще бъде извършено в рамките на 10 дни от предоставянето на услугите и получаването на данъчната фактура.

Срокът за подаване на офертите е до дата 18.12.2020 час 11:00 на имейл адресите: info@calarasicbc.ro и alina.caldararu@calarasicbc.ro.
Печелившата оферта ще бъде тази с най-ниска цена и отговаряща на изискванията на обявата. След обявяването на спечелилия участник с него ще бъде подписан договор за предоставяне на преводачески услуги.