Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de traducere, pentru traducerea unor documente din limba bulgară în limbile română/engleză şi din limbile română/engleză în limba bulgară, ce conţin 500 de pagini estimate până la sfârșitul anului 2020. Documentele vor fi traduse de un traducător autorizat.

Valoarea maximă estimată pe pagina tradusă este de 9,50 euro fără TVA, o pagină este reprezentată de 2000 de caractere cu spaţii, folosind opțiunea WordCount din Microsoft Word.

Prețul conține și costurile cu printarea traducerilor în 2 sau 3 exemplare si taxele de livrare. Livrarea se va face la sediul BRCT Călărași cu sediul în: Zona Chiciu, parte din clădirea principală a imobilului reprezentând sediul Serviciului Public Transport Fluvial de Mărfuri şi Călători la P.C.T.F. Călăraşi (România)-Silistra (Bulgaria), loc. Călărași jud. Călăraşi.


Prestarea serviciilor se va face în termen de 7 zile de la primirea comenzii și a documentului sau documentelor de tradus. Plata se va face în termen de 10 zile de la prestarea serviciilor și primirea facturii fiscale.


Ofertele se depun până la data de 04.06.2020 ora 10:00 la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Oferta câştigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preţ şi va îndeplini cerinţele din anunţ. În urma declarării ofertantului câştigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii de traducere.