Today, 18.05.2020, are established the deadlines for submitting/transmission the applications for the recruitment processes that are organized by the Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania – Bulgaria border (CBC RO Calarasi), which initially were extended during the period in which the state of emergency was established on the Romanian territory, as follows:

  1. It is established on 29.05.2020, hour 1400 the deadline for transmission the applications for the recruitment process no. 14/02.03.2020, which was launched in order to fill 3 vacancies of controller within the First Level Control Department. The recruitment process will be carried out in accordance with the provisions of the regulation which can be accessed at the following addresses: https://www.interregrobg.eu/en/programme/job-opportunities.html and/or http://www.calarasicbc.ro/biroul-regional-pentru-cooperare-transfrontaliera-calarasi-pentru-granita-romania-bulgaria-organizeaza-proces-de-recrutare-pentru-ocuparea-urmatoarelor-posturi-11/.
  • It is established on 29.05.2020, hour 1400 the deadline for submitting the applications for the recruitment process no. 15/03.03.2020, which was launched in order to fill 5 vacancies within the Joint Secretariats General Department. Thus, within 3 working days, will be held the first step of the recruitment process with no. 15/03.03.2020, term in which will also be posted the short-list with the candidates declared admitted as a result of the development of first step (checking of compliance of submitted applications). Following the development of the first step, all candidates who participated will be informed regarding the results, via e-mail address that was mentioned in applications submitted. Also, the admitted candidates (short-list) will be informed about the date and time regarding the second and third steps (interview and written test) and will be invited to participate at the second stage of the recruitment process with no. 15/03.03.2020. The recruitment process will be carried out in accordance with the provisions of the regulation which can be accessed at the following addresses: https://www.interregrobg.eu/en/programme/job-opportunities.html and/or http://www.calarasicbc.ro/job-vacancy-2-project-managers-2-financial-experts-1-assistant/.

Anunt

privind stabilirea termenelor de depunere/transmitere al aplicațiilor aferente proceselor de recrutare ce sunt în desfășurare în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria

Astăzi, 18.05.2020 sunt stabilite termenele de depunere/transmitere ale aplicațiilor ce vizează procesele de recrutare organizate de către Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria (BRCT Călărași), ce au fost prelungite pe perioada în care a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României, după cum urmează:

  1. Se stabilește termenul de transmitere al aplicațiilor în data de 29.05.2020, ora 1400,  pentru procesul de recrutare nr.  14/02.03.2020, ce a fost lansat în vederea ocupării a 3 posturi vacante de controlor din cadrul Direcției Control de Prim Nivel. Procesul de recrutare se va desfășura în conformitate cu prevederile regulamentului ce poate fi accesat la adresele: https://www.interregrobg.eu/en/programme/job-opportunities.html și/sau http://www.calarasicbc.ro/biroul-regional-pentru-cooperare-transfrontaliera-calarasi-pentru-granita-romania-bulgaria-organizeaza-proces-de-recrutare-pentru-ocuparea-urmatoarelor-posturi-11/.
  • Se stabilește termenul de depunere al aplicațiilor în data de 29.05.2020, ora 1400, pentru procesul de recrutare nr. 15/03.03.2020, ce a fost lansat in vederea ocupării a 5 posturi vacante din cadrul Directiei Generale Secretariate Comune. Astfel, în termen de 3 zile lucrătoare se va desfășura prima etapa a procesului de recrutare cu nr. 15/03.03.2020, termen în care va fi postată lista scurta a candidaților ce vor fi admiși ca urmare a desfășurării etapei I (verificarea conformității aplicațiilor depuse). Ca urmare a desfășurarii primei etape toti candidatii ce au participa vor fi informati prin intermediul adreselor de e-mail consemnate in aplicatiile depuse cu privire la rezultatul obținut. De asemenea, candidații numiti admiși vor fi informati cu privire la data si ora la care vor fi organizate etapele II și III (interviul si testul scris) și vor fi invitați să participe la cea de-a II-a etapă a procesului de recrutare cu nr. 15/03.03.2020. Procesul de recrutare se va desfășura în conformitate cu prevederile regulamentului ce poate fi accesat la adresele: https://www.interregrobg.eu/en/programme/job-opportunities.html și/sau http://www.calarasicbc.ro/job-vacancy-2-project-managers-2-financial-experts-1-assistant/.