Biroul Regional de Cooperare Tranfrontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de catering (produse reci, produse calde, desert, apă plată) și coffee break (cafea și apă plată) pentru evenimentul “Întâlnire tematică pentru beneficiari ai proiectelor finanțate în cadrul Programului Interreg V – A România – Bulgaria”, ce va avea loc la Dobrich, Bulgaria, la sala de ședințe a Municipalității Dobrich, în data de 04.07.2019.
Valoarea maximă estimată pentru servicii de catering este de maxim 18,00 leva/persoană, cu TVA inclus.
Valoarea maximă pentru servicii de coffee break este de maxim 2,50 leva/persoană, cu TVA inclus.
Prestarea serviciilor de catering se va face în data de 04.07.2019, la ora 13:30.
Prestarea serviciilor de coffee break se va face în data de 04.07.2019, la ora 10:00
Ofertele se depun până la data de 01.07.2019, ora 14:00, la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și alina.caldararu@calarasicbc.ro.
Oferta câștigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preț și va îndeplini cerințele din anunț.
În urma declarării ofertantului câștigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii de catering și coffee break pentru evenimentul menționat mai sus.

Регионалният офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България публикува обява за предоставяне на услуги за кетъринг (студени и топли ястия, салати и десерт) и кафе пауза (кафе и минерална вода) за събитието – „Тематична среща за бенефициенти на проекти, финансирани по Програмата Интеррег V-A Румъния-България“, събитие, което ще се проведе във Добрич, България, на 04.07.2019 г.
Максималната прогнозна стойност за услугата кетъринг е 18,00 лева/човек с включено ДДС.
Максималната прогнозна стойност за услугата кафе пауза е 2,50 лева/човек с включено ДДС.
Предоставяне на услугите за кетъринг ще бъде осигурено на 04.07.2019 г. в 13:30 ч.
Предоставяне на услугите за кафе пауза ще бъде осигурено на 04.07.2019 г. в 10:00 ч.
Офертите трябва да бъдат подадени до 01.07.2019 г., 14:00 часа на следните e-mail адреси: info@calarasicbc.ro и alina.caldararu@calarasicbc.ro.
Печеливша ще е офертата, която ще има най-ниска цена и която ще отговаря на изискванията от обявата.
След определяне на участника, спечелил търга, със същия ще бъде подписан договор за предоставяне на услуги за кетъринг и кафе пауза за гореспоменатото събитие.